Podporujeme

Podporujeme aktivity

ŘEKNI NE DROGÁM,

ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s.

 

Česká republika je nejhorší v Evropě

Z posledního celoevropského průzkumu (35 zemí) Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách vyplývá, že zkušenost s konopnými látkami mělo 37 % českých dětí ve věkové kategorii 15–16 let. Toto procento řadí Českou republiku na smutné první místo ze všech Evropských zemí. Česká republika tak nadále vede o 20 % nad evropským průměrem.

(ESPAD 2015, European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs)

Odstrašující fakta ohledně zneužívání drog u mladistvých v České republice byly v roce 2002 jedním z důvodů vzniku občanského sdružení, které mělo za cíl osvětu a vzdělávání o drogách.

Odhaduje se, že v České republice je 300 000 mladistvých ve věku 15–19 let, kteří se již dostali do kontaktu s ilegální drogou. Vzhledem k tomu, že v samotné zemi žije okolo 622 000 těchto dospívajících, měl zkušenost s nelegální drogou téměř každý druhý teenager.

Už od začátku svého působení občanské sdružení dělá všechno proto, aby tento stav zvrátilo. A má za sebou měřitelné výsledky.

Vzdělávací materiály, které byly od roku 2002 do roku 2020 distribuovány:

1 327 797 ks brožur a letáků

8 828 DVD

Naší odbornou přednáškou prošlo aktuálně již 119 220 dětí a ohlasy na ni jsou velice pozitivní. Po realizaci průzkumu anonymních dotazníků, které děti vyplňují po ukončení naší přednášky, máme následující výsledky (průzkum se uskutečnil na vzorku 15 832 dětí od pátých do devátých tříd napříč ČR):

 

 

Co je hlavní náplní sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU, z.s.:

  1. Pořádání odborných přednášek ve školách
  2. Pořádání odborných přednášek pro policii a sociální pracovníky
  3. Distribuce vzdělávacích materiálů – letáků a brožur o drogách
  4. Provozování informačních webů www.rekninedrogam.cz, www.drogy.cz
  5. Každoroční organizace protidrogové kampaně Cyklo-běh za Českou republiku bez drog

Co je to Cyklo-běh?

První Cyklo-běh za Českou republiku bez drog proběhl v roce 2004. Od roku 2011 je tato akce pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu a kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu České republiky a je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Trasa Cyklo-běhu vede přes desítky měst Čech a Moravy a čítá vždy okolo 1 200 km. Tým tvoří 6–10 cyklistů-běžců, kteří sami žijí život bez drog a urazí tuto vzdálenost za 10 pracovních dnů.

V průběhu tohoto maratónu navštěvuje desetičlenný tým Cyklo-běhu představitele měst a mluví s nimi o problematice drog a jejím řešení, které spočívá v prvé řadě ve zvýšené protidrogové osvětě v daném městě a jeho okolí.

Po celou dobu tohoto maratónu probíhají v ulicích navštívených měst INFORMAČNÍ PROTIDROGOVÉ KAMPANĚ. Občanům jsou zodpovídány jejich otázky a zároveň jsou rozdávány brožury a letáky o nebezpečí drog a jejich zdravotních a sociálních rizicích.

Přímo na trase Cyklo-běhu se v naplánovaných městech zastavuje tým lektorů protidrogového vzdělávání a dodává ZDARMA přednášky pro děti a mládež s názvem PRAVDA O DROGÁCH.

Cykloběh za ČR bez drog 2016
Cykloběh za ČR bez drog 2016

Zdeňka Škochová je již od založení občanského sdružení pravidelným účastníkem a podporovatelem Cyklo-běhu. Jak sama říká: „Věřím, že pokud děti dostanou včas správné informace o drogách, jsou natolik silné a schopné se rozhodnout správně a drogy nebrat.“

To je motor, který pohání skupinu dobrovolníků, včetně Zdeňky. Myšlenka, že se s tím dá něco dělat a změna je možná.

 

Uložit